Ceník

Cena, se kterou u mne začínáte, platí po CELOU dobu vaší spolupráce se mnou. Případná navýšení cen do budoucnosti toto neovlivňují.

Cena za konzultaci obnáší zhruba 3 hodiny mojí práce (bez případného dojíždění na místo sezení)  – přípravy na naše sezení na základě mých poznámek a e-mailového shrnutí z minulé konzultace, pročítání vašich domácích textů a aktivní práce s jejich obsahem, samotné sezení, zápis klíčových uvědomění a poznatků z konzultace bezprostředně poté, a psaní detailního e-mailového shrnutí pro vás, o rozsahu 1-2 A4.

Vstupní konzultace – osobní či dálková (120 minut)…… 1500 Kč
Další konzultace – osobní či dálková (90 minut)….. 1500 Kč
Prožitková péče (3 hodiny)…. 3000 Kč
Vědomý oběd či večeře (cca 2 hodiny)…. 400 Kč + útrata pro obě strany

Konzultační výlet v přírodě (cca 4 hodiny)…..2000 Kč

E-mailový dotaz…..300 Kč/e-mail (1 -2 A4)

Chatové poradenství (textový chat přes skype či messenger)…300 Kč za každou započatou půlhodinu (max. 2 hodiny)

Osobní konzultace se hradí na místě v hotovosti. Konzultace na dálku a konzultační výlety v přírodě se platí předem na bankovní účet č. 1314330058/3030 tak, abych platbu měla na účtě minimálně jeden den před termínem konzultace. E-mailové a chatové poradenství se hradí po obdržení služby.

V případě zrušení konzultace ze strany klienta méně než 24 hodin předem je účtován storno poplatek ve výši 50% ceny dané služby (netýká se skutečně vážných zdravotních a rodinných důvodů). Berte prosím ohled na mne i na ostatní klienty – při zrušení krátce předem obvykle není možné časovou a finanční ztrátu nahradit a nabídnout vaše místo jinému klientovi.